Volksbank Ütős betét 2 hónapra 8 %/év

Futamidő 2 hónap, minimum lekötés 100.000 Ft
Az Ütős betétben történ betétlekötés feltétele, hogy:
– az Ügyfél a Bank által értékesített, a lakossági ügyfélkör számára kínált termékre- betétlekötés kivételével- új szerzdést kössön
– a lekötni kívánt összeg bankon kívüli forrásból származzon, az Üts betétben az az összeg helyezhet el, amellyel az ügyfél a 2010.
november 22. napjának nyitóállomány szerinti, a Magyarországi Volksbank Zrt-nél lév megtakarításait** növeli. Az elhelyezhet összeget
csökkentik az akció meghirdetését követen a Magyarországi Volksbank Zrt.-ben hasonló feltételekkel meghirdetett forint vagy deviza
betétekben (új forrásra vonatkozó betétekben) elhelyezett összegek. Amennyiben a lekötött betétösszeg nem felel meg teljes mértékben a
meghirdetett feltételeknek, úgy a teljes összeg az azonos futamidre meghirdetett folyószámla betét kamatával kamatozik.
**Megtakarításnak minősül az Ügyfél által minden, a Banknál lekötött forint és deviza betétjében elhelyezett összeg és minden, a Banknál
vezetett forint és deviza folyószámlájának és értékpapírszámlájának pozitív egyenlege.
A Bank a határid eltt felmondott betétek esetében kamatot nem térít.
Az Üts betét kizárólag bankfiókban köthet le.
1. Ütős betét
Érvényes a 2010. november 23-tól elhelyezett betétekre, visszavonásig.
Éves betéti kamatláb* EBKM Elhelyezhet minimum összeg
8,00% 8,00% 100 000 Ft
* Az Ütős betétet kizárólag egyszeri lekötés betétként lehet lekötni.

Futamid2 hónapAz Ütős betétben történ betétlekötés feltétele, hogy:- az Ügyfél a Bank által értékesített, a lakossági ügyfélkör számára kínált termékre- betétlekötés kivételével- új szerződést kössön- a lekötni kívánt összeg bankon kívüli forrásból származzon, az Üts betétben az az összeg helyezhet el, amellyel az ügyfél a 2010.november 22. napjának nyitóállomány szerinti, a Magyarországi Volksbank Zrt-nél lév megtakarításait** növeli. Az elhelyezhet összegetcsökkentik az akció meghirdetését követen a Magyarországi Volksbank Zrt.-ben hasonló feltételekkel meghirdetett forint vagy devizabetétekben (új forrásra vonatkozó betétekben) elhelyezett összegek. Amennyiben a lekötött betétösszeg nem felel meg teljes mértékben ameghirdetett feltételeknek, úgy a teljes összeg az azonos futamidre meghirdetett folyószámla betét kamatával kamatozik.**Megtakarításnak minsül az Ügyfél által minden, a Banknál lekötött forint és deviza betétjében elhelyezett összeg és minden, a Banknálvezetett forint és deviza folyószámlájának és értékpapírszámlájának pozitív egyenlege.A Bank a határid eltt felmondott betétek esetében kamatot nem térít.Az Ütős betét kizárólag bankfiókban köthet le.1. Üts betétÉrvényes a 2010. november 23-tól elhelyezett betétekre, visszavonásig.Éves betéti kamatláb* EBKM Elhelyezhet minimum összeg8,00% 8,00% 100 000 Ft* Az Üts betétet kizárólag egyszeri lekötés betétként lehet lekötni.

Scroll to top