Sopron Bank akciós forint kamat 10%/év

A Sopron Bank Gondoskodó Forint Betét konstrukciójában akciós kamatot fizet:

2 hónapos betétrész kamata 10 %/év.

  • A betétlekötés feltétele, hogy a Betétes a Banknál Forint fizetési számlával vagy Forint megtakarítási számlával rendelkezzék.
  • A két hónapos betétrész nem haladhatja meg a teljes betétösszeg felét.
  • A leköthető legkisebb összeg betétrészenként 100.000 Ft.
  • A bármelyik betétrész lejárat előtti feltörése esetén a lekötéstől a feltörésig tartó időszakra a feltöréskor érvényes látra szóló kamatláb felét fizeti a bank a feltört betétrész összegére vetítve. Az első két hónapban a kétéves betét csak a kéthónapos betéttel együtt törhető fel.
  • A két hónapos betét ismétlődő lekötése esetén az akciós kamatláb a betétlekötés első kamatperiódusára vonatkozik. A második kamatperiódustól kezdődően a betét a Sopron Bank által meghirdetett, a betét fordulónapján érvényes nem akciós (sztenderd) kamatlábon kamatozik tovább.

 

Scroll to top